ĐÁNH GIÁ SHOP
821% Đánh giá uy tín
% Phản hồi lại
96% Giao đúng hạn
Xem thông tin gian hàng
𝐍𝐓𝐓 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞
𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒎𝒂́𝒚 𝒕𝒊́𝒏𝒉.
𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕: 
👉	𝑩𝒂̉𝒐 𝑯𝒂̀𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝑯𝒂̃𝒏𝒈
👉	𝑮𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂̣𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉
Đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉: 37 𝒏𝒈𝒐̃ 73 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑻𝒂̂𝒏 𝑻𝒓𝒊𝒆̂̀𝒖 , thanh trì, Hà Nội 
𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄: 𝑻𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒖̛́ 2 – 𝒕𝒉𝒖̛́ 7: 8𝒉-12𝒉; 13𝒉30-18𝒉
☎️ 0822.10.1111( LẤY SỈ)
Xem thêm Linh Kiện Thủy Tiên Tại Lazada Vn Xem thêm Linh Kiện Thủy Tiên Tại Shoppe Xem thêm Linh Kiện Thủy Tiên Tại Shoppe Xem thêm Linh Kiện Thủy Tiên Tại Tiki Vn Xem thêm Linh Kiện Thủy Tiên Tại Yes24 Vn Xem thêm Linh Kiện Thủy Tiên Tại Shop VnExpress Vn
 • Dưới 100K
 • 100K-200K
 • 200K-500K
 • 500k - 1Tr
 • 1-5Tr
 • 5-10Tr
 • Trên 10TR
 • Giảm 10%-25%
 • 25%-50%
 • 50%-75%
 • 75%++
×
GIẢM GIÁ THÀNH CÔNG!
Bán Máy Tính